BETA CONSULTING d.o.o. Novi Sad
Bulevar Evrope 9 , NOVI SAD | 021 3826327 ; 063/ 457-687

Welcome to

BETA CONSULTING d.o.o. Novi Sad


The Art of Smart Business


ESTB. 200617. GODINA SA VAMA Preduzeće BETA CONUSULTING d.o.o. Novi Sad osnovano je 2006. godine kao produkt potrebe stranih i domaćih kompanija za stručnim i agilnim korporativnim servisima. U praćenju naše VIZIJE - nastojanju da uvek ispunimo i nadmašimo očekivanja naših klijenata. Beta CONSULTING se prilagodila dinamičnoj atmosferi poslovanja, kreirajući inovativan biznis servisni sistem .Uz profesionalnu posvećenost, etičnost i neprikosnovenu lojalnost klijentu. Držeći se principa: inovativno, stručno i kvalitetno, neke od najvećih svetskih i domaćih kompanija u nama su pronašle pouzdanog partnera. ZAŠTO BETA CONSULTING d.o.o.? Beta koeficijent predstavlja meru sistemskog rizika odnosno tržišnog rizika koji nije moguće diverzifikovati. Naša MISIJA je da angažovanjem visokostručnog kadra obezbedimo stabilno, profitabilno poslovanje uz optimalno angažovanje resursa, te kontrolu poslovnih rizika. Svaki biznis je specifičan, kako sa aspekta sektora i grane poslovanja, tako i sa aspekta veličine, upravljačke i kadrovske strukture, tržišta na kojima posluje a posebno sa aspekta strukture finansiranja . Naš CILJ je da individualnim pristupom i sa posebnom pažnjom svakom klijentu, identifikujemo slabe tačke, potencijalne pretnje i rizike, te da kreiramo rešenja kojima se podižu performanse poslovanja, stabilizuju i razvijaju biznisi ili vrše pripreme za M&A. Tokom više od decenije uspešnog poslovanja Beta CONUSULTING d.o.o. servisira klijente i pruža usluge iz sledećih oblasti u kojima su angažovani interni i eksterni konsultanti, ekspertskog i senior nivoa:  Organizacioni menadžment i upravljanje  Finansijsko - investicioni konsalting i portfolio menadžment  Projektni menadžment  Analiza poslovanja sa analizom rizika i procenom vrednosti  Izrada Investicionih elaborata, Feasibility studija,  Due –Diligence ( dubinsko snimanje)  M&A ( merdžeri i akvizicije ; ukrupnjivanje i preuzimanje biznnisa )  Mentoring program, stalni nadzor, praćenje, podrška pokretanju i razvoju preduzetničkih ideja  Izrada razvojno organizacionih Strategija – izrada i implementacija  Revizije i ocene postojećih planova i strategija  Reorganizacija i podizanje preduzeća  Poresko savetovanje  Krizno upravljanje  Organizacija predavanja i in-house edukacija  Korporativna diplomatija i usluge asistencija u pregovorima  Usluge asistencija u donošenju strateških odluka  Otvaranje novih tržišta i spajanje sa potencijalnim klijentima  Izrada projektne dokumentacije za potrebe apliciranja za sredstva fondova EU i implementacija odobrenih projekata


Contact BETA CONSULTING d.o.o. Novi Sad


Address: Bulevar Evrope 9 , NOVI SAD

Phone: 021 3826327 ; 063/ 457-687